MODELLERING IN MEGANIKA I / MODELLING IN MECHANICS I
WAARSKYNLIKHEIDSTEORIE EN - VERDELINGS / PROBABILITY THEORY WITH UNIVARIATE DISTRIBUTIIONS
MODELLERING IN MEGANIKA II / MODELLING IN MECHANICS II