KUS- EN DIEPSEE NAVIGASIE / COASTAL AND DEEPSEA NAVIGATION
ASTRO NAVIGASIE / CELSTIAL NAVIGATION
NAVIGASIETEORIE / NAVIGATIONAL THEORY
NAVIGASIESTELSELS / NAVIGATIONAL SYSTEMS
INLEIDING TOT MARIENE INGENIEURSBEGINSELS / INTRODUCTION TO MARINE ENGINEERING PRINCIPLES
SKEEPSTABILITEIT / SHIP STABILITY
INLEIDING TO SKEEPSARGITEKTUUR / INTRODUCTION TO NAVAL ARCHITECTURE