See ISM-29883 and CLT-12251 for confirmation of approval

Approved by LTS Ops. See CLT-11944 and  ISM-29677 for approval confirmation

Approved for 2021 by LTS Ops: See CLT-11944 and ISM-29677 for approval confirmation

Vir algemene Turnitin gebruik vir studente wat navraag doen deur die biblioteek / For general Turnitin use for students