2021-12068-478 Ekklesiologie - church polity - 478
2021-55743-478 Missiologie - Missiology - 478
2021-16586-478 Nuwe Testament - New Testament - 478
2021-17418-478 Ou Testament - Old Testament - 478
2021-50776-478 Praktiese Teologie - Practical Theology - 478
2021-50741-478 Sistematiese Teologie - Systematic Theology - 478