INLEIDING TOT FINANSIëLE REKENINGKUNDE / INTRODUCTION TO FINANCIAL ACCOUNTING
INLEIDING TOT EKONOMIE / INTRODUCTION TO ECONOMICS
WISKUNDE VIR EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE / null
AKADEMIESE GELETTERDHEID VIR EBW / ACADEMIC LITERARY FOR EMS