INTERNATIONALE BETREKKINGE TEORIE / INTERNATIONAL RELATIONS THEORY
SA POLITIES-MILITêRE PROFIEL IN AFRIKA / SA POLITICAL-MILITARY PROFILE IN AFRICA
AFRIKA EN DIE INTERNASIONALE POLITIEKE EKONOMIE / AFRICA AND THE INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY
AFRIKA POLITIEKE DENKE / AFRICAN POLITICAL THOUGHT
INLEIDING TOT AFRIKA POLITIEK / INTRODUCTION TO AFRICAN POLITICS
POLITIEK EN ETIEK VAN WETENSKAP EN TEGNOLOGIE / null
SUID-AFRIKA EN DIE INTERNASIONALE GEMEENSKAP / SOUTH AFRICA AND THE INTERNATIONAL COMMUNITY
INLEIDING TOT INTERN VERHOUDINGS EN BURG-MIL VERHO / INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS AND CIVIL-
INLEIDING TOT POLITIEK / INTRODUCTION TO POLITICS