ALGEMENE NAVIGASIE / GENERAL NAVIGATION
NAVIGASIETEORIE / NAVIGATIONAL THEORY
NAVIGASIESTELSELS / NAVIGATIONAL SYSTEMS
INLEIDING TOT MARIENE INGENIEURSBEGINSELS / INTRODUCTION TO MARINE ENGINEERING PRINCIPLES
INLEIDING TO SKEEPSARGITEKTUUR / INTRODUCTION TO NAVAL ARCHITECTURE