INDUSTRIELE ONDERVINDING EN INTERNASIONALE UITRUIL / INDUSTRIAL EXPERIENCE AND INTERNATIONAL EXCHANGE
PROFESSIONELE KOMMUNIKASIE / null
GEMEENSKAPSINTERAKSIE EN LEIERSKAPSONTWIKKELING / COMMUNITY INTERACTION AND LEADERSHIP DEVELOPMENT
BEDRYFSONDERVINDING / INDUSTRIAL EXPERIENCE

PROFESSIONELE KOMMUNIKASIE (PLAGIAATOPLEIDING) / null