Site news

Roll-over modules for 2015

 
Picture of Lianne Keiller
Roll-over modules for 2015
by Lianne Keiller - Monday, 27 October 2014, 12:21
 

Migrasieproses van modules op SUNLearn vir 2015 / Migration process of modules on SUNLearn for 2015

 

Beste kollegas,

Dit is weer daardie tyd van die jaar wanneer ons begin gereed maak vir die oordrag van alle geregistreerde kursusse/modules vir  die volgende jaar.  Ons benodig dus weereens u samewerking om vir ons terugvoer te gee rakende wat met u modules moet gebeur in 2015. Alle geregistreerde modules gaan weer op SUNLearn geskep word vir 2015, al gaan dit nie deur die verantwoordelike dosente gebruik word nie. 

Om die oorrolproses af te skop het ons 'n aanlynvorm geskep waarop u asseblief vir ons moet aandui of die inhoud van u bestaande modules oorgedra moet word na die leë 2015 weergawes asook watter dosente daarby betrokke gaan wees.

So, kan u asseblief die vorm voltooi deur op die volgende skakel te kliek:

 

https://surveys.sun.ac.za/Survey.aspx?s=3c42cf2bba82400b8ec1bba62a74f9a5

 

 

**********ENGLISH***************

 

Dear colleagues,

It is that time of the year again when we need to start preparing for the migration of all registered courses/modules on the SUNLearn system for next year.  Therefore we once again need your feedback to regarding what should happen with your module(s) in 2015. All registered courses will again be created on SUNLearn for 2015, whether it will be used or not.

To set off the migration process we have created an online form on which you are requested to indicate to us whether the module content from your existing module(s) must be transferred to the empty module for 2015, as well as which lecturers will be involved with those module(s). 

So, please complete the following form by clicking on the following link:

 

https://surveys.sun.ac.za/Survey.aspx?s=3c42cf2bba82400b8ec1bba62a74f9a5