Site news

Migrasieproses boodskap vir dosente ALLEENLIK / Migration process message ONLY for lecturers

 
Picture of Lianne Keiller
Migrasieproses boodskap vir dosente ALLEENLIK / Migration process message ONLY for lecturers
by Lianne Keiller - Monday, 27 October 2014, 16:42
 

Neem asseblief kennis dat die vorige boodskap rakende die oor rol van modules vir dosente alleenlik van toepassing is. Dosente MOET al die inligting rakende hulle modules invul.

Ignoreer asseblief die boodskap indien dit nie vir jou van toepassing is nie.

Dankie vir die samewerking.

 

Please note that the previous message regarding the roll-over of modules is only applicable for lecturers. Lecturers MUST complete all the information regarding their modules.

Please ignore the message if it is not applicable to you.

Thank you for the cooperation.